CSR

ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”

 

บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าขนหนูและชุดเครื่องนอน Frolina ได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยคุณณัษฐพงษ์ ธรรมฉัตรพงศ์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นเสมอว่า รากฐานที่ดีในการปูทางสู่อนาคตที่สดใส มั่นคง และยั่งยืนของเด็ก ๆ ในวันนี้ เกิดจากสถาบันครอบครัวเป็นแกนหลักสำคัญ สถาบันครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการปูทางให้เยาวชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติอย่างสง่างาม ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จึงได้จัดกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ” ขึ้นต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี และในครั้งนี้ “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” จึงได้ถูกจัดขึ้นตามความคาดหวัง และความตั้งใจจริงของดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ ดังที่กล่าวมา เฉกเช่นเคย

“งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ในครั้งนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในครอบครัว และความกล้าแสดงออกในความสามารถของตนเอง ทั้งกิจกรรมการประกวดร้องเพลงในเยาวชนรุ่นเล็ก และรุ่นใหญ่, กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ปิดตาเด็ก ๆ แล้วให้ป้อนกล้วยให้คุณแม่, กิจกรรมกินวิบาก, และการจับฉลากของรางวัลอีกมากกว่า 200 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา ของเล่นเด็กเสริมทักษะการเรียนรู้ และรถจักรยาน เป็นต้น รวมถึงบริการอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน โดยดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จะสร้างความประทับใจ ความสนุกสนาน และเสริมสร้างความรักความอบอุ่น ความสามัคคีให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานในครั้งนี้ สมดังคำขวัญที่มอบโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ที่ว่า “เด็กยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − nine =